APOSTAR - MANUAL FÖR TJÄNSTEN

        APOTEKSKEDJOR

  1. TJÄNSTEN

Techlane tillhandahåller en e-learningplattform, Apostar, som underlättar och

effektiviserar utbildnings- och kunskapsinhämtningen för apotekspersonal. Det övergripande flödet för Apostar förklaras i fem steg:

  1. Produktinformationsutbildning skapas och laddas upp i appen/tjänsten av tredje part
  2. Innehållet i utbildningen kvalitetsgranskas av Apostar (inom två veckor)
  3. Och sedan av berörda apotekskedjor (inom två veckor)
  4. Godkänd utbildning tillgängliggörs i Apostar-appen för apotekspersonalen
  5. När apotekspersonalen använder Apostar-appen kan certifikat, poäng samt gåvor erhållas

2.        ADMINISTRATÖR

Apotekskedjan ska utse kontaktperson. Apostar skapar då administratörskonto åt kontaktpersonen, med unika inloggningsuppgifter. Under menyvalet “Mitt konto” ska följande uppgifter fyllas i av kontaktpersonen: förnamn, efternamn, yrkestitel, e-post, mobil, fakturerings- och företagsadress.

Administratören ska:

  1. kvalitetsgranska och godkänna utbildningar,
  2. ge feedback och konkreta förslag på korrigeringar innan en utbildning godkänns.

Kontaktperson kan begära ytterligare administratörskonton till den egna verksamheten. Varje administratör ska komplettera uppgifterna: för- och efternamn samt yrkestitel.

3.         KVALITETSGRANSKNING

De utbildningar som tredje part skapar publiceras enbart i appen till de apotekskedjor som tredje part väljer som mottagare av den specifika informationen eller utbildningen. Ett krav är att produkten ingår i, alternativt kommer att ingå i, apotekskedjans sortiment.

Efter att Apostar kvalitetsgranskat utbildningarna ska även administratören å apotekskedjans vägnar kvalitetsgranska dessa. Varje steg i kvalitetsgranskningen kontrollerar att skapad utbildning följer godkänd SPC, FASS eller annan godkänd produktbeskrivning. Off label-information får ej publiceras.

Om apotekskedjorna inte har något att anmärka kommer utbildningen automatiskt att bli godkänd efter att tiden för granskning på två veckor löpt ut. Om apotekskedjorna anmärker på en utbildning kommer läkemedelsbolaget, som skapat utbildningen, att få ett meddelande skickat till sig via plattformen och en möjlighet att ändra i utbildningsinnehållet. Efter godkänd kvalitetsgranskning, enligt ovan, publiceras utbildningen i Apostar-appen och blir tillgänglig för apotekspersonalen.

4.        STATISTIK

Under menyvalet “statistik” finns information om antalet genomförda utbildningar. Detta är en tilläggstjänst som apotekskedjan erhåller mot tilläggsbetalning.

5.        HJÄLP

Under menyvalet “hjälp” finns vanliga frågor och svar. I de fall administratörens fråga ej finns besvarad, kan administratören genom kontaktformulär ställa sin fråga direkt till Apostar.